MAATWERK

O Tech Projectmanagement verzorgt het management van initiatief tot en met het onderhoud van uw vastgoed.

Op elk gewenst moment van uw keuze kunnen we de werkzaamheden oppakken en ten uitvoer nemen. We zijn een onafhankelijk bureau. Voor kleine als grote projecten zullen we onze kennis en ervaring inzetten om het project zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

We zorgen ervoor dat een project voldoet aan de gestelde eisen. Zo doen we dingen die er toe doen. We werken proactief volgens duidelijk omschreven uitgangspunten. Ook zien we er op toe dat de afspraken worden nagekomen en sturen waar nodig bij.

Brochure

photo30

Neem contact op voor prijsopgave voor management.

HET DENKEN IN OPLOSSINGEN

We zijn actief in zowel particuliere als utiliteit sector, de zorg sector en retail. Een aantal werken die we realiseren of hebben gerealiseerd de afgelopen vind u op onze projectpagina.

We zijn actief in de volgende gebieden:

  • Bouwtoezicht (UAV)
  • Bouwdirectie (UAV)
  • Kwaliteitscontrole Design & Build
  • Maintenance

Heeft u behoefte aan gedegen management?