EEN JUISTE VASTSTELLING & PASSEND ADVIES

Bij bouwpathologie analyseren we bouwgebreken of tekortkomingen aan uw vastgoed.

Het kan nodig zijn dat er destructief onderzoek noodzakelijk is. We proberen eerst met het toepassen van niet destructieve middelen de oorzaken van de gebreken vast te stellen. Hierbij kunt u denken aan thermografie, spouw en rioolcamera’s.

Voor de delaminatie van materialen werken we samen met een onderzoekslaboratorium.

Service brochure

photo30

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kostenopgave.

HET DENKEN IN OPLOSSINGEN

De gebreken en tekortkomingen worden geanalyseerd en gerapporteerd. Hierbij worden de juiste oplossingen & herstelkosten meegenomen. We denken in oplossingen en zijn een onafhankelijk bouwadviesbureau

Dit rapport kunt u inbrengen om het herstel van schade te verhalen op de veroorzakende partij.

We kunnen binnen O-Tech ook de oplossing daadwerkelijk uitvoeren. Dit is wel zo helder, hierbij gaat geen informatie verloren. Het voordeel is dat u met maar één partij te maken heeft.

De meeste bouwgebreken of tekortkomingen zijn te classificeren in de volgende groepen

  • Vochtproblemen zoals: lekkages, inwendige condensatie, schimmel
  • Scheurvorming
  • Tochtklachten
  • Isolatieproblemen
  • Koudebruggen
  • Geluidoverlast
  • Trillingen
  • Delaminatie materialen (betonrot / houtrot ..)

Heeft u behoefte aan een bouwpathologisch onderzoek?